• We are Digital Power

Entegre otomasyon Platformumuz, sistemlerin birbiriyle entegre olmasını sağlayan bir teknoloji altyapı hizmetidir. Yazılım veya makineler insanları robotlaştıran hantal süreçlerini kopyalar ve bu iş akışlarını otomatik hale getirerek, çalışanların robotlaşmasını engeller ve iş sürekliliğini, verimliliğini kalıcı hale getirir. Entegre Otomasyon Platformları, kaynakların başka bir yere yönlendirilebileceği, iş akışlarının iyileştirilebileceği ve operasyonlarda doğruluk ve tutarlılığın iyileştirilebileceği, altyapının farklı bölümleri için verilerin işlenmesini koordine etmesine, uygulamaların diğer uygulamalar ile olan iletişimini veri işlemesini sağlamak için sunduğumuz No-Code / Low-Code platformdur.

İNCELE

Yapay Zeka, insan düşünme ve öğrenme süreçlerini taklit eden bilgisayar programlarıdır. Karmaşık süreçleri otomatikleştirebilmek için programların akıllı olması, yani bağımsız olarak ortaya çıkan sorunları çözebilmesi gerekir. Yazılıma farklı senaryolar verilmesi yeterli değildir. Sanal çalışan sezgisel olarak hareket edebilmeli ve sanal ortama tepki verebilmelidir. Peki bu nasıl olacak?

Yapay sinir ağları ile, çünkü bunlar beynin bilgi işlemesini ve dolayısıyla insan çalışmasını simüle ediyor.

İNCELE

Dijital Süreç ve Kurumsal Hizmet Yönetimi ITSM

Dijital dönüşümü tüm kurumsal şirketler uyum sağlanmadığında, tüm süreçleriniz de kullanabileceğiniz yeni teknoloji olan RPA, AI ve Hyper Automations konularında sorun yaşayabilirsiniz.

Kurumunuzda takip edilmesi gereken birçok zor ve zaman alan süreçleri bulunmakta, peki siz bu süreçleri nasıl yönetiyor, takip ediyor ve nasıl raporluyorsunuz?

Dijital dönüşümün neresindesiniz?

Bu süreçlerin yönetimi, takibi, raporlanması ITSM uygulamaları olmadan oldukça zor, karmaşık ve çok fazla efor gerektiren iş süreç standartlarıdır.

BT Süreç ve Hizmet Yönetimi (ITSM), bir kuruluşun BT hizmetlerinin, kullanıcıların ve işletmenin iş akışlarıyla uyumlu çalışması için ihtiyaç duyduğu şekilde çalışır. Tüm kurumsal yapının dahil olduğu, departmanlar arası iş birliği ve iş takibinin yapıldığı kurum içi hizmetlerin tek bir merkezden yönetildiği playformun bütünüdür.

  • Digital dünya için giriş kapısıdır.
  • Geliştirilen tüm proje ve süreçleriniz için Digital kurumsal hafızadır.
  • ITSM, BT hızını, maliyet etkinliğini ve verimliliğini artırır.
  • Tekrarlanan olayları azaltır ve bunların çözüm sürelerini kısaltır.
  • Çalışanların hata yapmalarını önleyerek üretken olmasını sağlar İşlerin gelişmesi gerektiğinde, ITSM, işi aksatmadan teknolojiyi modernize eder.
  • ITSM, Regülasyonlara ve kurum için kurallara uyumu zorunlu kılarak riski azaltır.
  • Her yıl oluşturulan Bütçeler için ön görüsel analiz sunar.
  • Yıllık KPI raporları ile departman performanslarını analiz eder.
  • Hibrit çalışma modeline uyumludur

ManageEngine Service Desk Plus ESM yapısıyla tüm süreçlerinizi için Digital dönüşümün merkezidir.

İNCELE

IT Operations Management (ITOM) Kuruluş organizasyonları içerisinde ve kullanıcıların kullandığı yüzlerce sistem, yazılım ve araçlar bulunmaktadır. Siz bunları nasıl yönetiyorsunuz?

Digital dönüşümün içerisinde Fullstack Automaitons çözümlerinin konuşulduğu bir dönemde, bu Modern Teknolojinin kullanılması için gerekli olan alt yapı koşulların tamamı  ITOM kapsamına girmekte, bu sebeple süreçlerinin oturtulması elzem önem taşımaktadır.  

BT Operasyon Yönetimi (ITOM), Operasyonel süreçlerinizi kurum standartlarına uygun hale getirerek, Merkezi konsol üzerinden tüm yönetilebilir sistemlerin,cihazların ve uygulamaların, kapasitesini, performansını ve kullanılabilirliğini yönetmek için gereken tüm araçları ve bunların teslimatının genel kalitesini, verimliliğini ve deneyimini temsil etmeyi amaçlar.

ManageEngine size Modern Device Management deneyiminimi yansıtarak, son derece basit ve web tabanlı olan kullanıcı arayüzü ile hızınıza hız, gücünüze güç katacaktır.

İNCELE