Artificial Intelligence

Yapay Zeka, insan düşünme ve öğrenme süreçlerini taklit eden bilgisayar programlarıdır. Karmaşık süreçleri otomatikleştirebilmek için programların akıllı olması, yani bağımsız olarak ortaya çıkan sorunları çözebilmesi gerekir. Yazılıma farklı senaryolar verilmesi yeterli değildir. Sanal çalışan sezgisel olarak hareket edebilmeli ve sanal ortama tepki verebilmelidir. Peki bu nasıl olacak?

Yapay sinir ağları ile, çünkü bunlar beynin bilgi işlemesini ve dolayısıyla insan çalışmasını simüle ediyor.